Architecture

SLAVIJA SQUARED
Renovation of Slavija square
Competition
-
Belgrade, Serbia
2012
-
with Marko Popović
architect d.i.a.
-

SLAVIJA AU CARRE
Rénovation de la place Slavija
Concours
-
Belgrade, Serbie
2012
-
with Marko Popović
architecte d.i.a.
-

SLAVIJA NA KVADRAT
Renoviranje trga Slavija
Konkurs
-
Beograd, Srbija
2012
-
sa Markom Popovićem d.i.a.
-